Tabela porównawcza granulacji włóknin i materiałów nasypowych

Aluminium Oxide - A/O (Tlenek aluiminium - Al2O3)

TYP WŁÓKNINY

 GRANULACJA wg. DIN

coarse

80

medium

120

fine

180

very fine

320

Silicon Carbide - S/C (Węglik krzemu - SiC)

TYP WŁÓKNINY

 GRANULACJA wg. DIN

coarse

80

medium

120

fine

180

very fine

320

ultra fine

600

super fine

600

micro fine

1000

HDB

TYP

 GRANULACJA wg. DIN

80 A/O

A/O coarse

Powrót na strone głóną